"Ponad sto lat ciężarówki."

- Dodano : 10 listopada 2013 :


W 1996 obhcodzono hucznie w Niemczech (głównie w zakładach Mercedesa) stulecie samochodu ciężarowego. Dokładnie w 1896 roku w fabryce Gottlieba Daimlera zbudowano pierwszy pojazd bez koni z silnikiem spalinowym, przeznaczony do przewozu towarów.

Podobne powody do obchodzenia okrągłej rocznicy nastąpiły we Francji w roku 1970. Dokładnie bowiem 200 lat wcześniej Francuz, Nicolas Joseph Cugnot, zademonstrował przed królewską komisją wojskową pierwszy na świecie pojazd samobieżny i był to niewątpliwie pojazd ciężarowy, przeznaczony do holowania armat i przewozu amunicji. Komisja pozytywnie oceniła prędość (4 Km/h) i inne walory użytkowe tego parowego wehikułu, wytykając jednocześnie jako jedyny mankament fakt, że podczas jazdy trzeba było co 10-15 minut robić dość długie postoje na odtworzenie zapasu pary w kotle. Jednak mimo nadziei rozbudzonych w kręgach generalicji pomysł Cugnota przez przeszło sto lat nie znalazł kontynuatorów. Wszystkie dziewiętnastowieczne pojazdy bez wyjątku budowane były z myślą o przewozach pasażerskich. Zaprzęgowy transport towarów po drogach najwyraźniej nie skłaniał wynalazców do szukania rozwiązań alternatywnych. Samochód Daimlera z końca ubiegłego wieku też nie wywołał transportowej rewolucji. Wyglądem i konstrukcją przypominał dzieło Cugnota niż ciężarówki obecne lub choćby międzywojenne, najbardziej zaś podobny był do ówczesnych konnych platform ciężarowych, rozwożących po miastach towary dostarczane koleją albo statkami.


Czytaj więcej »


"Powojenny rozwój motoryzacji."

Dodano : 10 listopada 2013


Druga wojna światowa zniszczyła znaczną część polskiego majątku narodowego, w tym także większą część potencjału przemysłowego istniejącego na przedwojennym terytorium państwa. Jednak dopisywanie do listy wojenych strat całego polskiego potencjału motoryzacyjnego wydaje się dziś propadandową przesadą, gdyż akurat w tej dziedzinie nie było wiele do stracenia, a powojenne renamenty okazały się nawet dla Polski korzystne.

Po pierwsze: Siły zbrojne koalicji antyhitlerowskiej zaopatrywane były w głównej mierze (także na froncie wschodnim) w najnowocześniejszy na świecie amerykański sprzęt transportowy. Tabor ten po demobilizacji wykorzystywany był w Polsce do celów cywilnych. Po drugie: na przyłączonych do Polski w wyniku wojny niemieckich ziemiach wschodnich znajdowało się co najmniej kilka dużych zakładów motoryzacyjnych nadających się do uruchomienia produkcji albo przemysłowych remontów różnego typu pojazdów. Została również pozowstawiona przez Niemców znaczna liczba samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli, przez długie lata jeszcze u nas potem eksploatowanych. Po trzecie: w ramach tzw. reparacji, czyli odszkodowań wojennych, wywiezione zostały z Niemiec kompletne wytwórnie pojazdów wraz z całą dokumentacją techniczną najnowszych produkowanych tam typów.


Czytaj więcej »


"Dzieje autobusu."

Dodano : 10 listopada 2013


Autobusem według polskich kryteriów jest samochód przeznaczony do równoczesnego przewozu ponad 8 osób liczonych wraz z kierowcą. Taka precyzja określeń konieczna jest dla celów urzędowych. W praktyce pod pojęciem autobusu rozumiemy pojazd znacznie większy i użytkowany na specyficznych zasadach komunikacji zbiorowej. W znaczeniu potocznym jakikolwiek samochód służący do przewozu wielodzietnej, 14-osobowej rodziny ani wóz strażacki z jeszcze liczniejszą załogą autobusem nie jest. Jest nim natomiast pojazd nawet kilkuosobowy pod warunkiem, że użytkownicy korzystający z niego, wykupują pojedyncze miejsca na czas jednej konkretnej podróży.


Czytaj więcej »